Top Brands, la consultora del grup Catfons group, ja prepara el proper programa de mentoring a Barcelona.

L'equip de consultors d'innovació i Sales Boost de TopBrands ha estat elegit per dur a terme el programa d'acompanyament a projectes i empreses innovadors en el sector mobilitat-travel tech i Saas i solucions energètiques sostenibles per a consumidors i empreses. Les meneries, eminentment amb un enfocament pràctic aniran enfocades a redissenyar i validar el model de negoci i la definició i posada en marxa d'una estratègia de Goto Market per poder traslladar proposta de valor innovadors i distuptius en sectors madurs.

L'Ajuntament de Viladecans ha valorat l'enfocament pràctic i la metodologia de mesura de progressos de TopBrands per adjudicar aquestes mentories.